Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu wiąże się ze znacznymi wydatkami, dlatego warto ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, który w chwili obecnej wynosi 4000 zł. Kwota ta wystarczy na pokrycie części kosztów organizacji uroczystości, pozostałą część osoba organizująca musi dopłacić w zakładzie pogrzebowym.

Na całość kosztów składają się:

 • koszt usługi w zakładzie pogrzebowym,
 • opłaty w kancelarii cmentarza,
 • opłaty za przygotowanie grobu do uroczystości,
 • opłata nabożeństwa pogrzebowego,

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

O zasiłek pogrzebowy mogą ubiegać się: 

 • wdowa lub wdowiec,
 • rodzice, rodzice adopcyjni,
 • macocha, ojczym,
 • dzieci, w tym dzieci adoptowane, dzieci drugiego małżonka, dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz dzieci, które osoba zmarła wychowywała i utrzymywała przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, których osoba zmarła była opiekunem prawnym,

Zasiłek pogrzebowy należy się:

 • osobie objętej ubezpieczeniem rentowym w ZUS, osobie pobierającej emeryturę bądź rentę, a zmarła osoba należała do jego rodziny,
 • osobie zmarłej, która była objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierała emeryturę bądź rentę lub spełniała warunki, aby otrzymać emeryturę lub rentę,
 • osobie, która nie miała ubezpieczenia, ale posiadała zasiłek chorobowy lub inne świadczenie.

Warto także podkreślić, że o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się każda osoba, która zapłaci za zorganizowanie pogrzebu. Może to być osoba z rodziny zmarłego lub osoba obca, a także instytucja np. dom pomocy społecznej, związek wyznaniowy itp.

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy zgromadzić wymagane dokumenty i złożyć je w ZUS. Rodzina, osoba płacąca za pogrzeb lub instytucja potrzebują:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12), który można pobrać ze strony ZUS lub odebrać w oddziale ZUS,
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • wszystkie oryginalne rachunki dotyczące pogrzebu,
 • zaświadczenie płatnika składek lub osoby składającej dokumenty, stwierdzające fakt objęcia ubezpieczeniem rentowym,
 • dokumenty, które potwierdzą, że osoba składająca wniosek jest członkiem rodziny – odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis aktu małżeństwa – ten punkt nie dotyczy osób niespokrewnionych i instytucji płacących za pogrzeb,

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć do 12 miesięcy od dnia śmierci. Jeżeli pojawiły się problemy z identyfikacją lub odnalezieniem zwłok, okres liczony jest od dnia pogrzebu. Wnioskodawcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych ze złożeniem wniosku. Pieniądze trafiają do osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dopełnienia formalności.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Kwoty zasiłku są zróżnicowane i zależne od tego, czy osoba składająca wniosek jest z rodziny zmarłego, czy jest osobą obcą lub instytucją:

 • 4000 zł otrzyma rodzina osoby zmarłej. Jest to jednorazowa kwota, niezależna od kosztów pogrzebu.
 • Maksymalnie 4000 zł otrzyma obca osoba organizująca pogrzeb lub instytucja. Wymagane jest skompletowanie wszystkich rachunków związanych z pochówkiem, ale jeżeli kwota przewyższy 4000 zł, nie ma możliwości ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie. Otrzyma się dokładnie tyle, ile wydało się na zorganizowanie pogrzebu, ale nie więcej niż 4000 zł.

W przypadku płacenia za pogrzeb przez więcej niż jedną osobę, zasiłek jest rozdzielany proporcjonalnie do poczynionych wydatków. Każda instytucja lub osoba są zobowiązane do złożenia oddzielnego wniosku.