Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu
Jak wygląda pogrzeb małego dziecka?

Jak wygląda pogrzeb małego dziecka?

Niewyobrażalnie tragicznym doświadczeniem dla każdego rodzica jest śmierć dziecka. Istotne jest, aby pogrzeb został zorganizowany w godny sposób, aby uszanować ten ból i mu choć trochę ulżyć. Obrzęd pogrzebowy wygląda inaczej, gdy dziecko było ochrzczone, a inaczej gdy tego sakramentu nie przyjęło. Przebieg uroczystości jest także uzależniony od wieku dziecka.

Pogrzeb dziecka ochrzczonego i nieochrzczonego

Zgodnie z prawem kościelnym, dziecko może zostać pochowane w obrządku katolickim niezależnie od tego, czy zostało ochrzczone, czy też nie. Dotyczy to wszystkich dzieci także tych, które zmarły w łonie matki (pogrzeb dziecka nienarodzonego).

Warto także podkreślić, że zgodnie z kościelnymi normami prawnymi, małym dzieckiem jest dziecko, które jak jest określone – nie doszło do używania rozumu – lub ma mniej niż 7 lat. Takie dzieci, z wiadomych względów nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty, ale jeżeli mają chrzest, mogą przyjąć sakrament chorych lub komunię świętą. Jeżeli dziecko ukończyło 7 rok życia, odprawiany jest obrzęd za zmarłych w młodym wieku.

Podstawową różnicą w obrzędzie pogrzebowym odprawianym w trakcie pogrzebu dziecka ochrzczonego a nieochrzczonego jest rodzaj wypowiadanych modlitw. W pierwszym przypadku są one pełne wiary w to, że dusza dziecka trafia do Nieba. Wyrażane są także podziękowania za dar życia oraz za chrzest. Odmawiane są również modlitwy za najbliższych zmarłego dziecka. Trumna jest w dodatku pokrapiana wodą święconą, co ma przypominać o chrzcie. Jedyną różnicą w pogrzebie dziecka nieochrzczonego jest to, że wyrażane są tu pragnienia rodziców, którzy chcieli ochrzcić dziecko, a nie zdążyli, zamiast wyrażanie wiary, że dusza dziecka trafi do Nieba.

Kapłan odprawiający mszę pogrzebową dla niemowlaków i małych dzieci jest ubrany w białe szaty, natomiast dla starszych w fioletowe.

Organizacja pogrzebu dla dziecka

Organizacja pogrzebu dla dziecka wygląda podobnie jak dla dorosłych. Oczywiście jest to bardzo trudny czas dla rodziców, którzy muszą pochować dopiero co narodzone dziecko. Dużą pomocą są tu firmy pogrzebowe, które zajmują się wszystkimi kwestiami związanymi z organizacją pochówku, Koszt organizacji pogrzebu przez naszą firmę dla niemowląt to niespełna 1000 zł, do tego dochodzą koszty kancelarii cmentarza i koszt mszy świętej

Rodzice, którzy chcą zorganizować pogrzeb dla swojego dziecka, muszą posiadać kartę zgonu wydawaną przez lekarza, który zajmował się nim w ciągu 30 dni przed śmiercią. Jeżeli dziecko zmarło w szpitalu, dokument wystawiany jest przez lekarza oddziału szpitalnego. W przypadku poronienia, oprócz karty zgonu, rodzice otrzymują kartę martwego urodzenia dziecka. Dokument ten pozwala na uzyskanie odpisu aktu urodzenia z dopiskiem, że dziecko urodziło się martwe.

Po akt zgonu dziecka należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie tego dokumentu można będzie ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Fakt śmierci dziecka trzeba zgłosić maksymalnie 3 dni po tym zdarzeniu. Jeżeli zmarło na chorobę zakaźną, taka informacja musi być przekazana do urzędu w ciągu 24 godzin. Aby rodzic mógł uzyskać akt zgonu, musi posiadać kartę zgonu oraz odpis aktu urodzenia.