Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu
Pierwsze kroki po śmierci bliskiej osoby

Pierwsze kroki po śmierci bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby jest wielkim szokiem dla każdego, niezależnie od tego, czy odbyło się to w sposób niespodziewany, czy po długiej chorobie. Jest to zawsze wielka przykrość dla całej rodziny. Tymczasem, po tym smutnym wydarzeniu konieczne jest załatwienie kilku formalności.

Jeżeli bliska osoba zmarła w domu (w wyniku śmierci naturalnej)…

Pierwszym, co należy zrobić jest zawiadomienie pogotowia ratunkowego: 999 – z telefonu stacjonarnego lub 112 z telefonu komórkowego lub lekarza rodzinnego pod opieką, którego osoba zmarła się znajdowała. Kiedy przybyły na miejsce lekarz stwierdzi zgon, można wtedy powiadomić zakład pogrzebowy HERMES i zlecić przewóz ciała osoby zmarłej do prosektorium.

Do Urzędu Stanu Cywilnego mogą Państwo wybrać się, gdy mają:

  • kartę zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • własny dowód osobisty.

Formalności należy załatwić na terenie gminy, w której doszło do zgonu, a nie tam, gdzie zmarła osoba była zameldowana. Kierownik Urzędy Stanu Cywilnego wystawi jeden odpis aktu zgonu bezpłatnie.
Jeżeli macie Państwo do załatwienia formalności z polisą ubezpieczeniową lub innymi sprawami urzędowy należy wziąć kolejne odpisy aktu zgonu. Od tego momentu można zająć się ustalaniem szczegółów organizacji uroczystości pogrzebowej w jednym z biur HERMES. Podczas wizyty w USC należy pobrać dokument, który będzie niezbędny do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (o szczegóły należy zapytać w biurze HERMES).

Jeżeli bliska osoba zmarła w szpitalu….

Należy udać się do działu statystycznego szpitala, aby odebrać kartę zgonu.. Posiadając ten dokument, a także dowód osobisty osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego znajdującego się w miejscowości, w której doszło do zgonu. Zostanie tam wydany akt zgonu. Do chwili odbioru ciała bliskiej osoby będzie przechowywane w prosektorium na terenie szpitala do 3 dni bezpłatnie.

Najlepiej jeszcze tego samego dnia udać się do zakładu pogrzebowego HERMES, aby rozpocząć procedurę przygotowań do ceremonii pogrzebowej.

Jeżeli bliska osoba zmarła w wyniku wypadku lub innego tragicznego wydarzenia (samobójstwo, przestępstwo)….

Należy zadzwonić na pogotowie i wskazać przyczynę śmierci bliskiej osoby. Służby medyczne powiadamiają policję, która również zjawia się na miejscu, często wraz z prokuratorem, któremu podlega teren, na którym doszło do samobójstwa lub przestępstwa.

Ciało zmarłego transportowane jest do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie wykonywana jest sekcja zwłok, która pozwala na ustalenie dokładnej przyczyny śmierci. W tym samym czasie muszą Państwo udać się do prokuratora, który był obecny na miejscu zgonu, aby otrzymać zezwolenie o wydaniu ciała. W Zakładzie Medycyny Sądowej otrzymają Państwo również kartę zgonu, z którą należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu. Tak jak w poprzednich przypadkach, ma to być Urząd, do którego podlega miejsca, w którym doszło do samobójstwa lub wypadku.

Po odebraniu aktu zgonu, można rozpocząć załatwianie formalności pogrzebowych.