Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu
Przepisy dotyczące transportu zwłok

Przepisy dotyczące transportu zwłok

Transportem zwłok mogą zajmować się tylko firmy mające odpowiednie uprawnienia. Aby je uzyskać, należy spełnić wymagania zapisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.).

Usługi Pogrzebowe HERMES współpracują z wieloma firmami w Polsce i za granicą w zakresie transportu osób zmarłych do Polski, pomagamy załatwić wszystkie formalności związane z przewozem osoby zmarłej a także zajmujemy się organizacją uroczystości pogrzebowej we wskazanym przez Państwa miejscu.

Jak ubiegać się o uprawnienia do transportu zwłok

We wniosku o uzyskanie uprawnienia do transportu zwłok powinny znaleźć się dane personalne firmy, która się o to ubiega, wszystkie dane zmarłego, adres, z którego zwłoki zostaną przewiezione i wskazanie miejsca pochówku, a także należy określić rodzaj środka transportu, którym będą przewożone.

Trzeba posiadać również dokument potwierdzający przyczynę zgonu, czyli po prostu akt zgonu. Jeżeli nie ustalono przyczyny zgonu, konieczne jest uzyskanie potwierdzenia, że zmarły nie miał choroby zakaźnej.
Pełna dokumentacja powinna zawierać także dokumenty od państwa, na terytorium którego zwłoki zostaną pochowane lub przez terytorium których państw zostaną przewiezione.

Jakie warunki sanitarne i techniczne musi spełnić pojazd przeznaczony do transportu zwłok?

Środek transportu, którym będą przewożone zwłoki powinien zostać oznaczony w taki sposób, aby jego przeznaczenie było widoczne i nie budziło wątpliwości. Pojazd musi mieć wydzieloną, odizolowaną od zwłok kabinę kierowcy, a przewożona trumna musi być we właściwy sposób zabezpieczona przed przesuwaniem się. W miejscu, w którym znajduje się trumna, nie może być żadnych miejsc siedzących przeznaczonych do przewozu pasażerów.

Samochód musi zostać wyposażony w podłogę, którą można odkażać i bez problemu myć. Pojazd musi zostać wyposażony w środki do dezynfekcji.

Transport zwłok spoza Polski

Aby rozpocząć procedurę sprowadzania zwłok do Polski, trzeba przede wszystkim posiadać dokument stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski, a także zaświadczenie, że osoba zmarła nie cierpiała na choroby zakaźne. Wymagana jest także zgoda władz urzędujących w miejscu pochówku na ich sprowadzenie i pochowanie (dokument wydawany za opłatą).

Wszystkie powyższe dokumenty należy złożyć w urzędzie konsularnym. Czynności związane z załatwianiem formalności, w imieniu rodziny zmarłego może wykonać firma transportowa. Otrzymuje ona od bliskich specjalne upoważnienie.

Aby przewoźnik mógł rozpocząć proces sprowadzania zwłok musi mieć:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy,
  • wniosek o dokonanie odprawy sanitarnej,
  • upoważnienie do dokonania formalności administracyjnych,
  • upoważnienie do sprowadzenia ciała/prochów do Polski,
  • upoważnienie do odbioru międzynarodowego aktu zgonu.